Nove verzije aplikacije

Nova verzija OfficeBanking-a

Preuzmi OfficeBanking Desktop aplikaciju:

http://update.24×7.rs/OfficeBanking/x86/OfficeBanking_Desktop.application

Ukoliko želite da instalirate OfficeBanking Enterprise aplikaciju obratite se našem Help desku radi uputstva za preuzimanje i instaliranje.

Nova complete verzija OfficeBanking aplikacije
OB API

OB API možete preuzeti ovde

Nakon što preuzmete fajl neohpodno je da se obratite Vašoj banci kako bi se dogovorila procedura testiranja i postavke na produkciju.