TeamViewer

TEAM VIEWER – ODRICANJE ODGOVORNOSTI:

  • Asseco SEE (u daljem tekstu: Kompanija) pruža svojim klijentima – korisnicima elektronskog bankarstva mogućnost udaljene pomoći, koristeći softver za udaljeni pristup na računare korisnika: Team Viewer.
  • U slučaju da korisnik ima potrebu i saglasan je da mu zaposleni u odeljenju Help Desk-a pruži korisničku podršku putem Team Viewera, kompaniji saopštava podatke sa početne strane Team Viewera (Vaš ID i Lozinka). Navedena Lozinka se generiše jednokratno i važi za jednu sesiju pristupa. Saopštavanjem navedenih podataka, korisnik je saglasan da zaposleni u odeljenju Help Desk-a jednokratno pristupi računaru klijenta u cilju pružanja korisničke podrške.
  • Kompanija se obavezuje na tajnost i zaštitu podataka klijenta prilikom udaljenog pristupa klijentskim računarima.
  • Kompanija će prilikom odobrenog udaljenog pristupa, pristupiti samo i isključivo podacima neophodnim za pružanje dodatne podrške za softverske proizvode kompanije i neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu i za gubitak podataka i informacija nastalih kao rezultat sprovođenja dodatnih usluga podrške udaljene pomoći korisniku.
  • Korisnik i zaposleni odeljenja Help Desk-a Kompanije se obavezuju da će tokom ove komunikacije:
  1. predstaviti se isključivo svojim ličnim imenom, a ne lažnim ili imenom drugog lica;
  2. štititi lične podatke
  3. neće prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji je: nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, vulgaran, nepristojan, ponižavajući, narušava privatnost, govor mržnje ili je rasno, etnički ili na bilo koji drugi način nepoželjan;neće pokušavati da vrše zlonamerne akcije na računarskom sistemu druge strane (npr. postavljanjem linkova ka sajtovima zlonamernih web stranica sa neodgovarajućim sadržajem, i slično).