Asseco SEE elektronske servise koriste:


Novi Asseco SEE Web2.0 dostupan klijentima u Komercijalnoj banci A.D. Beograd

30-7-2013
Po prvi put na našem tržištu, Asseco SEE i Komercijalna banka a.d. Beograd su retail klijentima ponudili potpuno novi koncept iBankinga. 
Asseco SEE Web2.0 sa novim multi-profil i multi-device pristupom, omogućava različitim korisnicima i korisnicima koji imaju različite uređaje (laptop, tablet, PC) da podjednako efikasno i dobro koriste sve prednosti koje im nudi novi iBank servis Web2.0.
 
Komercijalna banka je Asseco-vim novim rešenjem elektronske banke za fizička lica, KomBank WEB2.0, klijentima omogućila brojne nove funkcionalnosti, od izbora rešenja koje žele da koriste (basic, expert i advanced) i seta funkcionalnosti do organizovanja prikaza koje žele da vide na osnovnoj strani i veličine i pozicije prozora na radnoj površini aplikacije.
Klijentima je omogućeno da odaberu rešenje web e-banke koje im u potpunosti odgovara, da sami kreiraju izgled svog radnog okruženja i set funkcionalnosti koje žele.
KomBank WEB2.0 servis predstavlja najbrži i najlakši način plaćanja, namenjen je građanima za obavljanje elektronskog bankarstva, preko Interneta, 24h dnevno, 7 dana u nedelji, bez plaćanja provizije.
 
Detaljnije informacije o načinu korišćenja novog servisa Komercijalne banke možete videti na linku http://www.kombank.com/srp/tekst.asp?id=474