Asseco SEE elektronske servise koriste:

Banner1Banner2Banner3Banner4

Zagrebačka banka uvodi elektronsko potpisivanje ugovora o uslugama na bazi sistema za daljinsko elektronsko potpisivanje kompanije Asseco SEE

Daljinsko zaključivanje ugovora o uslugama sa bankom omogućeno je zahvaljujući kombinaciji naprednog elektronskog potpisa i autentikacije, koji zajedno predstavljaju ekvivalent dokumentu koji je ispravno potpisan od strane ovlašćenog predstavnika firme.
Zagrebačka banka je postala prva komercijalna institucija koja izdaje kvalifikovane sertifikate za generisanje naprednih elektronskih potpisa u Hrvatskoj, čime je napravila ogroman korak na domaćem, pa čak i regionalnom finansijskom tržištu, omogućivši potpuno elektronsko ugovaranje usluga sa svojim klijentima.

Detaljnije...
 

KOMeKEŠ - slanje novca

KOMeKEŠ je savremena usluga za jednostavan i brz prenos novca u okviru aplikacije za mobilno bankarstvo Komercijalne banke.
KOMeKEŠ omogućava klijentima fizičkim licima jednostavno i lako slanje i podizanje novca, svim danima u godini u vremenu od 00:00 do 24:00 časa, na svim bankomatima Komercijalne banke u Republici Srbiji.
 

Detaljnije...
 

Uspešan početak rada mobilne aplikacije za stanovništvo u CIB banci

Aplikacija za mobilno je privukla interesovanje skoro 25.000 klijenata u prva tri meseca produkcije – ključna brojka od 75.000 korisnika se očekuje do kraja godine.
Mobilno bankarstvo za stanovništvo u CIB banci, koje je razvila kompanija Asseco SEE kao deo projekta DigiCal grupacije Intesa Sanpaolo Group, je uspešno pušteno u produkciju krajem februara.

Detaljnije...