Asseco SEE elektronske servise koriste:

FX Client

FX Client je offline aplikacija za elektronsko bankarstvo, koja je namenjena samo pravnim licima. 
 
Ukoliko u banci podnesete zahtev za ovaj vid elektronskog bankarstva dobićete mogućnost da u svakom trenutku:
 • Imate informaciju o Vašim dinarskim i deviznim računima:
 1. Raspoloživo stanje,
 2. Stanje na poslednjem izvodu,
 3. Dozvoljena pozajmica,
 4. Rezervisana sredstva.
 • Vršite transakcije na račune u okviru Vaše banke ili račune drugih banaka
 • Kupoprodaju deviza
 • Uvid u devizne prilive i raspored
 • Definišete šablone za naloge, kako bi ubrzali plaćanje
 • Uvezete unapred pripremljeni file sa nalozima, čime ćete uštediti vreme. Podržani su sledeći formati: XML, TXT, XLS i SAP.
 • Imate informaciju o izvodu, koji je moguće izvesti iz FX Client aplikacije i uvesti u Vaš knjigovodstveni program.
 • Lokalno administrirate korisnike – firma bez učešća Banke ima mogućnost da kreira korisnike koji će koristiti aplikaciju bez kartice i koji će imati prava: kreiranja naloga, pregled i štampa izvoda. 
Klijentima je na raspolaganju nekoliko verzija FX Client aplikacije, zavisno od konkretnih potreba poslovanja i specifičnosti informacionog sistema korisnika:
 
FX Client “Desktop” – instalacija na jednom računaru korisnika. Pogodna za firme koje nemaju više zaposlenih koji se bave elektronskim plaćanjima.
 
FX Client “Enterprise” – instalacija i rad na više od jednom računaru, mogućnost da više korisnika koristi aplikaciju. Pogodna za kompanije koje imaju veći obim plaćanja i potrebu za višestrukim potpisivanjem naloga za plaćanje.
 
FX API – kanal za velike firme, mogućnost da se integriše sa Vašom postojećom aplikacijom za knjigovodstvo, preko koga možete obavljati transakcije i preuzimati izvode. 
 

 

Strana: 1 |