Asseco SEE elektronske servise koriste:

WEB 2.0

WEB 2.0 - rešenje za elektronsko bankarstvo kompanije Asseco SEE olakšava komunikaciju između banke i klijenta i obezbeđuje da kroz samu aplikaciju, bez odlaska do šaltera filijala, bez ograničenja kada je u pitanju radno vreme filijala, u udobnosti  Vašeg doma ili gde god postoji internet konekcija, dobijete sve potrebne informacije u vezi svojih računa i transakcija.

E–banking je  usluga koja Vam  na ekonomičan, efikasan i jednostavan način omogućava da rukovodite Vašim ličnim i porodičnim finansijama.

Osnovni servisi elektronskog bankarstva omogućavaju Vam:

 • Maksimalnu bezbednost i sigurnost poslovanja – različite mogućnosti i nivoi načina prijave i potpisivanja naloga u okviru WEB 2.0 aplikacije 
 • Plaćanja bez ograničenja- u okviru banke i na račune drugih banaka
 • Pregled stanja tekućih, štednih i kreditnih računa
 • Uvid u stanje kredita sa planom otplate kredita
 • Pregled i uvid u stanje platnih kartica
 • Pregled prometa i izvoda po tekućim računima i platnim karticama
 • Obavljanje kupoprodaje deviza
 • Interni prenos sredstava unutar svojih računa (izmirenje obaveza po kreditnim karticama i drugo...)
 • On line direktnu komunikaciju sa administratorima u banci i help desk-om
 • On line podnošenje zahteva za:
 1. izdavanjem platnih katica,
 2. odobravanjem dozvoljenog minusa,
 3. inicijaciju zahteva za kredit,
 4. najavu isplate gotovine.
 • Autoadministraciju na stani koisnika – izdvojiti pečice, najvažnije funkcionalnosti, dizajn izgled i pozadinu aplikacije,
 • poslove sa Hartijama od Vrednosti,
 • On line oročavanje sredstava preko noći
 • dopunu mobilnih telefona,
 • otvaranje računa,
 • aktiviranje mobilnog bankarstva,
 • virtaul adviser – ponude bankarskih proizvoda,
 • grafički prikaz potrošnje po računima.

Osnovne prednosti aplikacije Web 2.0:

 • jednostavna upotreba
 • jasne poruke korisniku
 • maksimalna bezbednost sistema
 • precizan pregled i organizacija funkcionalnosti
 • minimalni broj koraka koji za dolazak do potrebne funkcionalnosti, željenog cilja
 • mogućnost upotrebe na mnogim operativnim sistemima i browser-ima.

 

Strana: 1 |