Asseco SEE elektronske servise koriste:

Nova verzija Fx Client-a

 

Najnoviju verziju Fx Client aplikacije 1.1.5.1276 možete preuzeti ovde

Pexim Digitrust API možete preuzeti ovde

Napomena: obavezno preuzeti oba prethodna file-a

 

 

Strana: 1 |